Skip to content Skip to footer

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI KARO PSYCHOLOGIE PRAKTIJK

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://karo-psychologie-praktijk.com/

KARO Psychologie Praktijk przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób KARO Psychologie Praktijk przetwarza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Zastosowanie

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy następujących kategorii osób fizycznych, których dane osobowe KARO Psychologie Praktijk przetwarza:

 1. (potencjalni) pacjenci;
 2. odwiedzający KARO Psychologie Praktijk;
 3. potencjalni partnerzy;
 4. wszystkie inne osoby, które kontaktują się z KARO Psychologie Praktijk lub których dane osobowe KARO Psychologie Praktijk przetwarza, z wyjątkiem swoich pracowników.

Przetwarzanie danych osobowych

KARO Psychologie Praktijk przetwarza dane osobowe, które:

 1. osoba zainteresowana udostepniła osobiście (podczas spotkania), telefonicznie lub cyfrowo (przez e-mail, formularze internetowe na stronie), takie jak dane kontaktowe lub inne dane osobowe;
 1. zostały otrzymane od innych świadczeniodawców opieki lub osób trzecich za zgodą osoby zainteresowanej.

Cele przetwarzania

KARO Psychologie Praktijk przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcie umowy o leczenie i wystawienie faktury za świadczone usługi. W przypadku niedokonania należnej płatności, dane potrzebne do faktury oraz dane kontaktowe mogą zostać przekazane do agencji windykacyjnej;
 2. utrzymywania kontaktu, poprzez zaproszenia na spotkania, w których zainteresowana osoba chciala uczestniszyć lub o które poprosiła.

Podstawa prawna

KARO Psychologie Praktijk przetwarza dane osobowe w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 1. zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na dane przetworzone przed wycofaniem zgody;
 2. zawarcia umowy o leczenie, w tym oświadczenie skierowane do osób trzecich, takich jak zakład ubezpieczeń zdrowotnych itp.;
 3. obowiązek prawny, taki jak np. obowiązek aktualizacji dokumentacji medycznej
 4. prawnie uzasadniony powód, taki jak wykorzystanie danych kontaktowych w celu zaproszenia na spotkanie.

Jakie masz prawa do swoich danych

Kiedy zostawisz wiadomosc lub komentarz, komentarz ten i jego metadane zostaną zapisane na zawsze. Możesz zażądać, abyśmy usunęli wszelkie Twoje dane osobowe, które posiadamy. Nie obejmuje to danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych lub ze względów bezpieczeństwa.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

KARO psychologie Praktijk dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio chronić wszelkie możliwe dane dotyczące Twojej osoby i naszych usług. Wszystkie dane w naszych systemach są zaszyfrowane, posiadacze danych i odpowiednie pliki są chronione hasłami, posiadamy również certyfikat SSL.

Prawo do usuwania danych

Jeśli skontaktowałeś się z nami, ale chciałbyś, aby wszelkie zarchiwizowane sprawy zostały zniszczone, możesz nas o tym powiadomić w dowolnym momencie. Jeżeli jednak dotyczy to danych zwiazanych z naszą współpracą, jesteśmy związani wymogami prawnymi dotyczącymi retencji danych.

Zatrzymywanie danych

KARO Psychologie Praktijk nie przechowuje danych osobowych dłużej niż to konieczne. Zasadniczo KARO Psychologie Praktijk stosuje następujące okresy przechowywania:

 1. dane medyczne: co najmniej 15 lat po zakończeniu umowy o leczenie;
 2. (finansowe) dane administracyjne: 7 lat po zarejestrowaniu danych;
 3. dane pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, inne niż (finansowe) dane administracyjne: po 5 latach od zakończenia umowy o świadczenie usług;
 4. dane osób aplikujacych na dane stanowisko: 6 miesięcy po zakończeniu procedury aplikacyjnej.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

KARO Psychologie Praktijk udostępnia dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to wskazane w kontekście leczenia (na przykład skierowanie) lub jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego. KARO Psychologie Praktijk nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych, chyba że spotkania są organizowane wspólnie z inną organizacją. W takim przypadku udostępnione zostaną tylko niezbędne dane kontaktowe.

Przekazywanie danych poza EOG

KARO Psychologie Praktijk przekazuje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeśli Komisja Europejska wskazała, że ​​dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub jeśli istnieją odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO ).

Zmiany w polityce prywatności

KARO Psychologie Praktijk może w dowolnym momencie zmienić niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Aktualna wersja oświadczenia o ochronie prywatności jest opublikowana na stronie internetowej praktyki KARO. Radzimy regularnie sprawdzać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian.

Prawa, pytania i skargi

Masz prawo do żądania od KARO Psychologie Praktijk dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Możesz skontaktować się w tej sprawie z KARO Psychologia, wysyłając e-mail na adres info@karo-psychologie-praktijk.